Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 września 2012 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XVII/131/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach w kwocie 10.000 zł.

- uchwały Rady Powiatu Gliwickiego Nr XXIII/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2012 r. pomocy finansowej gminom Powiatu Gliwickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku”.