Na XXX posiedzenie Kolegium w dniu 23 września 2004 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 480/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta na 2004 rok,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXXI/341/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXX/588/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie akceptacji zmiany form zabezpieczenia zwrotności kredytu udzielonego "Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. przez BOŚ S.A. Oddział w Katowicach umową kredytową nr 20/2002/I o kredyt inwestycyjny z dnia 22.04.2002 roku wraz z późniejszymi zmianami poręczonego wekslowo przez Gminę Dąbrowa Górnicza,
- uchwały Rady Gminy Hażlach Nr XIX/181/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wskazówek do budżetu Gminy Hażlach na 2005 rok,
- uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXI/204/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie,
- uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXIII/251/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu przyznawania, rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań gminy Zawiercie,
- uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXI/200/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Rudziniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 61/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Rudziniec oraz w układzie wykonawczym na rok 2004,
- uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXIII/330/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Racibórz do przygotowania zmian w budżecie w celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na dokończenie sieci kanalizacji przy ul. Hulczyńskiej.