Na XXXI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 5 października 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr 120/XIX/04 z dnia 7 września 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu,
- uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr 26/2004z dnia 6 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie" Kontrakt I pn. "Pomoc Techniczna dla Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie",
- zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2232/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2233/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.