Na XXXII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 11 października 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Nr 82/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2004,
- uchwały Rady Gminy Wyry Nr XIX/158/2004 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym,
- uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 195/2004 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie przeniesienia między paragrafami w planie budżetu Powiatowych Zakładów Budżetowych na 2004 rok.