Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 grudnia 2012 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach Nr XXV/301/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach Nr XXIX/259/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

- uchwała Rady Gminy Przystajń Nr XX.143.2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIII/527/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

- uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXIV/128/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

- uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 289/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

- uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/511/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

- uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIII/157/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

- uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIII/158/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok.

- uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXIII/163/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

- zarządzenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 179/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012