Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 stycznia 2013 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:
- zarządzenie Wójta Gminy Olsztyn Nr 155/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.