Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 stycznia 2013 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.

- zarządzenie Wójta Gminy Dabrowa Zielona Nr 0050/231/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 r.,

- zarządzenie Wójta Gminy Dabrowa Zielona Nr 0050/232/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 r.

- uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXV/181/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2013 rok.

- uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXXII/275/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

- uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXVI/193/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

- uchwała Rady Miasta Imielin Nr XXVI/161/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok.

- uchwała Rady Powiatu w Lublińcu Nr 289/XVIII/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2013 rok.

- uchwała Rady Miasta i Gminy Pilica Nr XXX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2013.

- uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXXII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Lelów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

- uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr IX/53/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata  2013-2027,

- uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr IX/52/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2013 rok.

- uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013.

- uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII/288/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018.

- uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII/297/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanego projektu pn. „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

- uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXIV/345/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2022.

- uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXIV/346/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne.

- uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

- zarządzenie Burmistrza Miasta Wisły Nr FN.3021.25.2012.SW z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wisły na 2012 rok.

- zarządzenie Burmistrza Wilamowic Nr 27/Fn/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2012.

- zarządzenie Burmistrza Łaz Nr 157 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012.

- zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Nr Fin/23/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

- uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach Nr 229/1122/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok.