Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 lutego 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Wójta Gminy Popów Nr 0050.123.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021.

- uchwała Rady Gminy Kobiór Nr XX/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2013.