Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 marca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 225(XXX)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Wojska Polskiego,

- uchwała Nr 228(XXXI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Poraj Nr 225(XXX)2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Wojska Polskiego,

- uchwała Nr 229(XXXI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2013 rok,

- uchwała Nr 230(XXXI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr 3/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2013,

- uchwała Nr 4/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 20/VI/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.