Uchwała Nr 167/XXXI/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 października 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr 120/XIX/2004 z dnia 7 września 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr 120/XIX/2004 z dnia 7 września 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez nieokreślenie w uchwale Rady Miejskiej terminu obowiązywania udzielonego poręczenia.