Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 kwietnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 616/XXXIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr 187/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Kroczyce,

- uchwała Nr 132/XXIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy,

- uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin,

- uchwała Nr XXXVIII/193/12 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,

- uchwała Nr XXVIII/607/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013,

- uchwała Nr XXVIII/616/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie korekty zapisu w uchwale Nr XXVII/602/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,

- uchwała Nr XXVIII/622/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013,

- uchwała Nr XXVIII/624/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.