Na XXXIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 27 października 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1670/188/II/04 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXIX/342/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu, który zostanie zaciągnięty przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jaworznie i upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na majątku Gminy do wartości zaciągniętego kredytu,
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXI/213/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom, nie będącym organizacjami pożytku publicznego,
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXXI/264/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 72/04 z dnia 4 października 2004 roku w sprawie zmian w programie zadań gospodarczych budżetu na 2004 rok,
- uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/153/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXIV/250/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu na 2004 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/43/151/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2004 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXIV/250/04 z dnia 30 września 2004 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXVI/354/2004 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXVI/356/2004 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.