Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 maja 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIII/589/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2016,

- uchwała Nr XXII/207/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olsztyn środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Godów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska,

- uchwała Nr XXXI/336/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018,

- uchwała Nr XXVII/396/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie,

- uchwała Nr 186/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XX/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 13 września 2012 roku,

- uchwała Nr 187/XXVII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.