Na XXXV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 5 listopada 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/196/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie darowizny rzeczowej dla Policji,
- uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXI/185/2004 z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów.