Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 czerwca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XX/175/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap II”,

- uchwała Nr XX/176/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków, Baby – etap II” finansowanej ze środków Unii Europejskiej,

- uchwała Nr XX/178/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013,

- uchwała Nr XXIII.185.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXII.176.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dalszych zmian w uchwale nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2022,

- uchwała Nr OG-BR.0007.6.20.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.