Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 czerwca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest”,

- uchwała Nr XXIX/406/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XXXIV/604/2013 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 - 2016,

- uchwała Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska,

- uchwała Nr XXXVIII/250/13 Rady Gminy Godów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów,

- uchwała Nr XXXIV/259/13 Rady Gminy Godów z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska,

- uchwała Nr 183/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2013 r., 

- uchwała Nr 186/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynku adoptowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, Gmina Kłomnice, przy ul. Strażackiej 34”,

- uchwała Nr 187/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”.