Na XXXVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XIX/164/04 z dnia 8 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korbielowie - instrument do odwadniania i higienizacji odpadów".