Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 lipca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 7/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2012,

- uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLIII/432/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012,

- uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2012 r.,

- uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku,

- uchwała Nr XXXV/634/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2016,

- uchwała Nr XXXIII/360/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/275/2012r Rady Miejskiej w Toszku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/26/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- uchwała Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw,

- uchwała Nr PR.0007.108.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2012,

- uchwała Nr PR.0007.107.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2012,

- zarządzenie Nr 329/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2013 rok.