Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 sierpnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 418/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz do zawarcia umowy,

- uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr XXVII/408/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/302/2012 Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Będzińskiego na lata 2013 – 2020,

- uchwała Nr XXVII/406/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr XXVII/407/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2013 r. i w Uchwale budżetowej Powiatu Będzińskiego na 2013 rok Nr XIX/303/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r ,

- uchwała Nr XXXVI/270/13 Rady Gminy Godów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów na lata 2013-2017,

- uchwała Nr XXXVI/269/13 Rady Gminy Godów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Godów na 2013 rok.