Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 września 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIX/232/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,

- uchwała Nr XXXIX/231/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013 r.,

- uchwała Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia,

- zarządzenie Nr 371.2013 Wójta Gminy Jeleśnia z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia,

- zarządzenie Nr 1661/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013 – 2035, dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach następnych.