Na XXXVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

-           uchwały Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 października 2004 roku Nr XXVII/390/2004 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych,

-           uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2004 roku Nr 406/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr 27/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Program naprawczy SPZZOZ – modernizacja budynku Szpitala nr 2 pod potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich”, w tym roboty inwestycyjne 2.100.000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł,

-           zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 października 2004 roku Nr 813/2004 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok,

-           uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2004 roku Nr 407/2004 w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok,

-           uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2004 roku Nr XXIV/328/2004 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005 r. na budowę Szpitala Miejskiego w Raciborzu,

-           uchwały Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 roku Nr XXIII/232/04 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 5",

-           uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 października 2004 roku Nr XXVIII/187/2004 w sprawie zawarcia z Gminą Lyski porozumienia o zasadach spłaty pożyczki na budowę Oczyszczalni Ścieków w Suminie,

-           uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 28 października 2004 roku Nr XXVIII/158/04 w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe finansowanie ze środków budżetu miasta dostawy energii do budynków mieszkalnych na osiedlu PKP Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziemowit” w Lędzinach,

-           uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 28 października 2004 roku Nr XXVIII/160/04 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok,

-           uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 października 2004 roku Nr 255/XX/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/IX/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2003 roku w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Kłobucku o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w latach 2004-2005 inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,

-           uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 października 2004 roku Nr 586/XXXII/2004 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie rekonstrukcji sygnaturki zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Ruda,

-           uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 października 2004 roku Nr 587/XXXII/2004 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu bramy przejazdowej zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy pl. Wolności 2 w dzielnicy Nowy Bytom,

-           uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 października 2004 roku Nr 588/XXXII/2004 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac renowacyjnych panelu sztukatorskiego zegara słonecznego zlokalizowanego przy elewacji południowej kamienicy przy ul. Niedurnego 30 w dzielnicy Nowy Bytom,

-           uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 października 2004 roku Nr 591/XXXII/2004 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.

-           uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 października 2004 roku Nr 592/XXXII/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.

-           zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 października 2004 roku Nr WOR KSM BF 0151-175/04 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.,

-           uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 150/XVI/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w dz. 600 - Transport i Łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne,

-           uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 2004 roku Nr XXXIII/365/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze na rok 2005,

-      uchwały Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2004 roku Nr XXIII/166/2004 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie na 2005 rok.