Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 września 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie wprowadzenia Programu wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy,

- zarządzenie Nr 1252/2013 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.,

- zarządzenie Nr 0050.32.13 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Koniecpol na  2013 rok,

- uchwała Nr XXXV/226/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXVIII/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku,

- uchwała Nr XXXV/227/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol,

- uchwała Nr XXXV/228/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.