Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 września 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 - uchwała Nr XLI/355/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2013,

- uchwała Nr XXXVI/324/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- uchwała Nr XXXVI/325/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2013 w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych,

- uchwała Nr XXXVI/326/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego,

- uchwała Nr XXXVI/327/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu,

- uchwała Nr XXXIX.211.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013,

- uchwała Nr XXXIX.212.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,

- uchwała Nr XXXIX.213.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026.