Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 października 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

- uchwała Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.