Na XXXIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 grudnia 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIII/162/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie i realizację projektu pod nazwą: "Budowa zadaszenia tafli lodowiska wraz z obiektami towarzyszącymi" oraz zabezpieczenia środków w budżecie miasta na jego realizację.