Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 października 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

- uchwała Nr XXXI/304/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim – etap II,

- uchwała Nr XXXIV/835/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok,

- uchwała Nr XLII/370/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej,

- zarządzenie Nr 3021-17/B/2013 Wójta Gminy Milówka z dnia 9 października 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka