Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 listopada 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała nr XL/352/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 7 października 2013 roku w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy podjazdów i parkingu,

- uchwała nr XL/356/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 7 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014-2018,

- uchwała nr XXXVIII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.