Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 listopada 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXVII/233/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka,

- uchwała Nr XXXVII/234/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok,

- uchwała Nr XXXVII/235/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Milówka oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 

- uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 211/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2014 rok,

- uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 212/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok,

- uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 213/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych,

- uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 214/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014 rok,

- uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 220/XXX/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej  rozliczania,

 

- uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXVI/292/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXVI/293/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

- uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXVI/294/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027,

- zarządzenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 157/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2013-2027,

 

- uchwała Nr XXXIV/832/13 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie kompletnego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014.