Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 listopada 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 446/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października2013 roku w zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego,

- uchwała Nr 447/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla zakładu budżetowego,

- uchwała Nr XXXV/223/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok,

- uchwała Nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/376/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 07 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- uchwała Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów w 2014 roku,

- uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 roku w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2014 r.,

- uchwała Nr XXIV/222/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr LII/361/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014,

- uchwała Nr LII/362/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r.,

- uchwała Nr LII/364/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2014 roku,

- zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2013,

- uchwała Nr XXXII/390/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Ptakowice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok,

- uchwała Nr XXXII/391/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Czekanów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok,

- uchwała Nr XXXVIII/535/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. miasta Jaworzna,

- uchwała Nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2013 – 2024.