Uchwała Nr 481/XXX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2013 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXII/391/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Czekanów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/391/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Czekanów o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przyjęciu wniosku sołectwa, złożonego po ustawowym terminie, czym naruszono art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr 482/XXX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2013 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXII/390/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Ptakowice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/390/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Ptakowice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przyjęciu wniosku sołectwa, złożonego po ustawowym terminie, czym naruszono art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)