Na XXXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 grudnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLVIII/426/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice,

- uchwała uchwały Nr XLI/248/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie stawek opłaty targowej, pobieranej na targowiskach i placach targowych na terenie Gminy Jeleśnia na 2014 rok,

- uchwała uchwały Nr XXXV/371/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

- uchwała Nr LIII/278/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej w roku 2014,

- uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.