Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 stycznia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 28/2013 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie rozwiązania rezerwy części ogólnej,

- uchwała Nr 13/VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie rozwiązania rezerwy części ogólnej,

- uchwała Nr XLII/326/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,

- uchwała Nr 286/XXIX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok,

- uchwała Nr 293/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2014-2021,

- uchwała Nr XXXVII/753/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”,

- uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Powiatu w Częstochowie  z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2013 rok,

- uchwała Nr OG-BR.0007.13.79.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.