Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 stycznia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 885/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr 881/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2014 rok,

- uchwała Nr BRM.0007.090.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023,

- uchwała Nr BRM.0007.089.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Radlin na rok 2014,

- uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie dalszych zmian w uchwale nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2022,

- uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dalszych zmian w uchwale nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2022,

- uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022,

- uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2014 rok,

- uchwała Nr XLI/599/2013 Rady Miasta Knurów w sprawie budżetu Gminy Knurów na rok 2014,

- uchwała Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014,

- uchwała Nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary w sprawie budżetu gminy na rok 2014,

- uchwała Nr XXXVIII/406/2013 Rady Gminy Psary w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2014 – 2034,

- uchwała Nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2014 rok,

- uchwała Nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2014 r.,

- uchwała Nr XXXIX/493/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

- uchwała Nr XXXIII/504/2013 Rady Miasta Wisły z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła,

- uchwała Nr XLV/444/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Będzina  na 2013 rok,

- zarządzenie Nr 0050.62.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.