Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 lutego2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na 2014 rok ;

- uchwała Nr XLI/320/2013 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2014-2020;

- uchwała Nr XLI/260/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku dot. Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Koniecpol ;

- uchwała Nr XLI/261/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

- uchwała Nr XXXIX/252/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie warunków i trybów składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz;

- uchwała Nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

- uchwała Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania;

- uchwała Nr XLVI/385/13 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2014 rok;

- uchwała Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok