Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 lutego 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIV/287/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba,

- uchwała Nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok,

- uchwała Nr XXXV/296/14 Rady Miasta Poręba z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.,

- uchwała Nr XXXIV/289/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr 290/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2014 rok,

- uchwała Nr 291/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów,

- uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Bojszowy oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.