Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 marca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLV/493/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr XXXIX/360/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego,

- uchwała Nr XXXV/214/14 Rady Gminy Koszarawa z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i realizacji dotacji dla niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.