Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadnia pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie – IV etap”,

- uchwała Nr 3/VI/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju,

- uchwała Nr XLIII/269/14 Rady Miejskiej w Koniecpol z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol.