Na XLI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 grudnia 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- zarządzenia Wójta Gminy Kobiór Nr 74/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXII/9/94/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej z lat poprzednich,
- zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec Nr 91/04 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym.