Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LIV/470/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- uchwała Nr LIV/472/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 - 2017,

- uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014 - 2021,

- uchwała Nr 0007.20.2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok,

- uchwała Nr XLI/440/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr LXV/965/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.