Na XLII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 grudnia 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 81/XV/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej,

- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XX/188/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2005,

- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XX/190/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy gminy na 2005 rok,

- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XX/191/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005,

- uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/180/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005,

- uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXIV/239/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXVIII/156/01 z dnia 27.11.2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Podgórzu,

- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIV/170/2004 z dnia 28 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok,

- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr XXIV/171/2004 z dnia 28 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów,

- uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr XXVI/123/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłat lokalnych,

- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVIII/401/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004,

- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXV/652/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice,

- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXV/655/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Gliwice.