Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 maja 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLI/425/2014 Rady Gminy Psary  z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckich,

- uchwała Nr XLI/436/2014 Rady Gminy Psary  z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014 r. Nr XLI/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckich,

- uchwała Nr XL/1039/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,

 - uchwała Nr XL/1040/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014,

- uchwała Nr XLIII/339/14 Rady Gminy Godów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów,

- uchwała Nr XXXI/283/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,

- zarządzenie Nr 615/2014 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 611/2014 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2014-2021.