Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 lipca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXII/404/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łodygowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.