Uchwała Nr 237/XIV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

z dnia 17 czerwca 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Marszałka Województwa Śląskiego do wniosków zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 maja 2014 roku


§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Marszałka Województwa Śląskiego pismem, znak FN RB. 1710.00002.201 OR-RO. KW-00157/14 z dnia 3 czerwca 2014 roku do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 maja 2014 roku znak WK-6100/40/4/13/14.