Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 sierpnia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LII.497.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki długoterminowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- zarządzenie Nr OI.0050.71.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2014 r.