Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 sierpnia 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

- uchwała Nr XLIII/294/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- zarządzenie Nr 647/WBU/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze  na lata 2014-2028.