Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 września 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr L/400/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,

- uchwała Nr XLI/333/14 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.