Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 października 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 280/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 17 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie,

- uchwała Nr XLIV/260/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr LX/551/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego w 2015r. dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach".