Uchwała Nr 350/XXII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 października 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Radlina do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Radlina pismem Nr GKE.6232.057.2013 z dnia 1 września 2014 roku do wniosków nr 1 i 2 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-6100/14/4/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.