Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 października 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLII/342/14 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2014 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba,

- uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XLIX/525/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku,

- uchwała Nr PR.0007.165.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku,

- uchwała 488/XXIX/2014 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu nr G 440 135 S na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy",

- uchwała Nr 490/XXIX/2014 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Ciasna a Powiatem lublinieckim w zakresie realizacji inwestycji ,,Przebudowa dróg gminnych nr 652302 S (ul. Fabryczna) oraz 652305 S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową  nr S 2011 (ul. Główna i ul. Górna) w Zborowskiem, w Gminie Ciasna, powiat Lubliniecki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",

- uchwała LX/542/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2014 - 2016,

- uchwała Nr LX/544/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Przebudowa alternatywnego ciągu drogowego w Ożarowicach wraz z sięgaczami",

- uchwała Nr LX/545/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Zendek",

- uchwała Nr LX/546/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tworóg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotach ul. Ogrodowa",

- uchwała Nr LX/547/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radzionków na realizację zadania "Przebudowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie (ul. Reymonta, ul. Słowackiego, ul. Pietrygów w Radzionkowie).