Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 listopada 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 343/XXXVI/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów,

- uchwała Nr XLII/341/14 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.,

- uchwała Nr XXXI/300/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 10 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2015 roku,

- uchwała Nr L/417/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu,

- uchwała Nr L/418/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego,

- uchwała Nr XLV/1162/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025,

- uchwała Nr XLV/1159/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,

- uchwała Nr XLV/1160/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok,

- uchwała Nr X.115.2014 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr II/8/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z dnia 3 października 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji,

- zarządzenie Nr SG.0050.1243.2014 Burmistrza Pszczyny z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna.